Korrastatud arhiiv hoiab kokku tööaega ja ruumi, kiirendab vajalike dokumentide ülesleidmist ning aitab tagada dokumentide säilimise.
Korrastame paberdokumendid, kas säilitamiseks Teie arhiivis või üleandmiseks avalikku arhiivi (arhiiviväärtuslikud dokumendid ehk arhivaalid).
Arhiveerimisel lähtume olemasolevast asjaajamissüsteemist.
Aktiivsest asjaajamisest väljunud dokumendid süstematiseerime, korrastame, paigutame sobivasse ümbrisesse (aitame ka sobivate arhiivitarvikute valikul) ja andmed moodustatud toimikute kohta kajastame arhiivi koosseisu ülevaates (nn. toimikute loetelu), mis on peamine otsivahend dokumentide leidmiseks arhiivis.
Arhiiviväärtuslike dokumentide puhul koostatakse ka arhiivikirjeldus.

Küsige pakkumist, mis vastab just Teie nõuetele!

* kohustuslikud väljad