Küsige pakkumist, mis vastab just Teie nõuetele!

* kohustuslikud väljad

Aitame Teil muuta dokumendihalduse ja arhiivitöö korralduse otstarbekaks ning kaasaja nõuetele vastavaks.
– Sisekoolitused vastavalt ettevõtte konkreetsetele vajadustele (sh näidised ja praktilised tööd).
Sisekoolitus “rätsepatööna” võimaldab igal kliendil saada selline koolitus, mis aitab üle saada just Tema ettevõtte lahendamata probleemidest ja kitsaskohtadest.
– Konsultatsioonid dokumendihalduse aluseks olevate kordade, juhiste ja regulatsioonide (teabehaldus- või asjaajamiskord, dokumentide arhiveerimise kord, dokumentide liigitusskeem, arhiivi koosseisu ülevaade, ohuplaan, arhiiviruumi kasutamise kord) koostamisel ja ajakohastamisel, et need ei jääks organisatsiooni arengule jalgu ning oleks vastavuses kehtivate õigusaktidega ja standarditega.