Küsige pakkumist, mis vastab just Teie nõuetele!

* kohustuslikud väljad
  • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei dokumentide loetelu täiendamine (2015)
  • Artiklid “Äripäeva” ajakirjas “Raamatupidamise praktik”:
    – Digitaalne info – probleemid ja väljakutsed (2015)
    – Dokumentide hävitamise ja hävitamise dokumenteerimine (2016)
    – Arhivaalide üleandmine avalikku arhiivi (2016)
  • Eesti Teed AS dokumendihalduse korralduse konsultatsioon ja nõustamine (2016)
  • Tallinna Linnakantselei dokumentide loetelu projekti koostamine (2017)
  • Keskkonnaagentuuri ja sellele eelnevate asutuste paberarhiivide korrastamine (2017-2019)
  • Saue valla dokumendi- ja arhiivihalduse korrastamine ning dokumendisüsteemi väljatöötamine (2017-2018)
  • SA Rannarahva muuseumi ohuplaani koostamine (2018)
  • Eesti Raudtee dokumentide liigitusskeemi ajakohastamine (2018)
  • Eesti Maksu- ja Tolliameti arhiivi korrastamine (2019)
  • Saue valla detailplaneeringute ja ehitiste toimikute korrastamine (2019)