Küsige pakkumist, mis vastab just Teie nõuetele!

* kohustuslikud väljad
 • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei dokumentide loetelu täiendamine (2015)
 • Artiklid “Äripäeva” ajakirjas “Raamatupidamise praktik”:
  – Digitaalne info – probleemid ja väljakutsed (2015)
  – Dokumentide hävitamise ja hävitamise dokumenteerimine (2016)
  – Arhivaalide üleandmine avalikku arhiivi (2016)
 • Eesti Teed AS dokumendihalduse korralduse konsultatsioon ja nõustamine (2016)
 • Tallinna Linnakantselei dokumentide loetelu projekti koostamine (2017)
 • Keskkonnaagentuuri ja sellele eelnevate asutuste paberarhiivide korrastamine (2017-2019)
 • Saue valla dokumendi- ja arhiivihalduse korrastamine ning dokumendisüsteemi väljatöötamine (2017-2018)
 • SA Rannarahva muuseumi ohuplaani koostamine (2018)
 • Eesti Raudtee dokumentide liigitusskeemi ajakohastamine (2018)
 • Eesti Maksu- ja Tolliameti arhiivi korrastamine (2019)
 • Saue valla detailplaneeringute ja ehitiste toimikute korrastamine (2019)