Küsige pakkumist, mis vastab just Teie nõuetele!

* kohustuslikud väljad

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

1.1 Arhiivikonsultatsioonid OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

1.2 Arhiivikonsultatsioonid OÜ eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast.

1.3 Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.

1.4 Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;

1.5 Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt kokkuleppe sõlmimisel: ees- ja perekonnanimi, asutus/ettevõte (vajadusel), telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number. Arhiivikonsultatsioonid OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid veebikoolituste korraldamiseks ja osalemisõiguse müümiseks – isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud kokkuleppe täitmiseks.

1.6 Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Arhiivikonsultatsioonid OÜ, registrikoodiga 14078490, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Lääne tee 27, 12111.

1.7 Arhiivikonsultatsioonid OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a

veebikeskkonna arendajale osas, milles see on vajalik selle tõrgeteta toimimise tagamiseks;

1.8 Arhiivikonsultatsioonid OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmete säilitamine

1.9 Kliendi isikuandmeid säilitatakse:

1.9.1 tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Kliendi poolt osas, milles Arhiivikonsultatsioonid OÜ töötleb isikuandmeid sooduspakkumiste edastamiseks.

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

1.9.2 Kliendil on igal ajal õigus pöörduda Arhiivikonsultatsioonid OÜ poole (info@arhiivikonsultatsioonid.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:

1.9.3 õigus taotleda juurdepääsu Kliendi kohta käivatele isikuandmetele;

1.9.4 õigus nõuda andmete parandamist;

1.9.5 õigus nõuda andmete kustutamist;

1.9.6 õigus piirata isikuandmete töötlemist;

1.9.7 õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;

1.9.8 õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;

1.9.9 õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;

1.9.10 õigus nõusoleku tagasivõtmisele.

1.10 Kui Klient on avaldanud soovi saada Arhiivikonsultatsioonid OÜ pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Arhiivikonsultatsioonid OÜ e-posti aadressile info@arhiivikonsultatsioonid.ee.

KLIENDITEENINDUS 2.1 Küsimuste ja pretensioonide korral palume pöörduda Arhiivikonsultatsioonid OÜ poole: e-post: info@arhiivikonsultatsioonid.ee, telefon: +372 504 1070