Online veebiseminari ärajäämine

Juhul, kui online veebiseminarile ei registreeru piisav arv osalejaid, on korraldajatel õigus veebiseminar ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse klienti antud otsusest hiljemalt kolm tööpäeva enne veebiseminari algust kas e-maili või telefoni teel.

Juba tasutud maks makstakse kliendile tagasi. Kliendi soovil on võimalus kanda varasemalt tasutud maks üle mõnele teisele Arhiivikonsultatsioonid OÜ online või salvestatud veebiseminarile.

Online veebiseminarist loobumine ja makse tagastamine

 Kui kliendil ei ole võimalik juba registreeritud ja tasutud online veebiseminarist osa võtta, tuleb tal sellest teavitada Arhiivikonsultatsioonid OÜ-d vähemalt 24 tundi enne veebiseminari algust e-posti või telefoni teel. Hilisemate pretensioonide korral väljastatud e-arvet reeglina ei tühistata ning juba tasutud maksu kliendile üldjuhul ei tagastata.

Salvestatud veebiseminarist loobumine ja makse tagastamine

Juhul, kui klient soovib loobuda salvestatud veebiseminari ostust, kantakse tasutud makse kliendile tagasi 2 tööpäeva jooksul. Soovi korral võib tellitud veebiseminari asendada teise Arhiivikonsultatsioonid OÜ poolt pakutava veebiseminariga.