Loomisel on eraarhiiv, mis pakub täispaketti arhiiviga seonduvatest teenustest, sh digiteerimine.