Koostöös ettevõttega InfiBird OÜ pakume ka järgmiseid
teenuseid:
– Infovajaduse uuringud (dokumentide analüüs, ametijuhendite
analüüs, intervjueerimine);
– Ettevõtte teadmusbaasi loomine (oskuste ja teadmiste kirjalikul
kujul talletamine, et töötaja lahkudes jääks teave
ettevõttesse);
– Siseveebi korrastamine, vajadusel loomine;
– Andmebaaside korrastamine.

Uuri lähemalt veebilehe www.infibird.ee kaudu.
Oleme paindlikud  ja loome väärtust, pakkudes mitmeid
lisateenuseid!